Scroll Top
Beverveen 503, 3205 AG Spijkenisse
Contact
Ons Adres
Address:
Beverveen 503, 3205 AG Spijkenisse
Openingstijden

De praktijk is geopend op:

Maandag

}}

8:00 – 17:00

Dinsdag

}}

8:00 – 17:00

Woensdag

}}

8:00 – 12:00 (s’middags alleen bereikbaar voor spoedgevallen)

Donderdag

}}

08:00 – 17:00

Vrijdag

}}

08:00 – 17:00

Telefonische bereikbaarheid
Voor afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00-11.00, binnen deze tijd worden geen uitslagen, aanvragen e.d. in behandeling genomen. Het maken van afspraken is buiten deze tijd niet gewenst, mits er sprake is van spoed of een zorgvraag die niet kan worden uitgesteld naar de volgende werkdag.

Maandag t/m Vrijdag 8:00  – 11:00
Voor uitslagen

Voor het opvragen van uitslagen en andere vragen. Indien de assistente de zorgvraag (uitslag of aanvraag) niet kan afhandelen word u teruggebeld door de assistente of huisarts.

Maandag 13:00  – 15:00
Dinsdag 13:00  – 15:00
Donderdag 13:00 – 15:00
Vrijdag 13:00 – 15:00
Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende hulp raden wij u aan het nummer 0181 62 39 72 te bellen en dan te kiezen voor keuze 1.

Spreekuren
Spreekuur huisartsen

De huisartsen hebben iedere werkdag ‘s morgens en ‘s middags spreekuur, behalve de woensdagmiddag. Deze middag is gereserveerd voor visites en administratie.

Beide huisartsen werken 4,5 dag per week: dr. Azim is vrijdagmiddag vrij en dr. Jongejan is woensdagmiddag vrij.

Om te voorkomen dat er lange wachttijden bij de huisarts ontstaan, kunt u een afspraak maken voor dezelfde dag of de ochtend van de volgende werkdag. Dit betekent dat de assistentes niet ver voorruit zullen plannen. Op deze manier kunnen wij u een afspraak op korte termijn garanderen.

Tijdens de schoolvakanties zal er 1 huisarts aawezig zijn. Het voordeel is dat u altijd een bekende dokter heeft. Het nadeel is dat de ruimte op het spreekuur beperkt is. U zult verzocht worden uitstelbare zorg te bespreken na de schoolvakantie.

Als u belt met de assistente voor een afspraak zal zij u vragen welke klachten u heeft. Dit zal zij doen om in te schatten hoeveel spoed uw klacht heeft en of er voorbereidingen getroffen moeten worden (zoals urine meenemen, hartfilmpje van te voren etc). De assistente werkt volgens de NHG Triagewijzer.

Spreekuur assistentes

De assistentes hebben dagelijks spreekuur. U kunt bij de assistente terecht voor injecties, oren uitspuiten, bloeddruk meten en een uitstrijkje (via het bevolkingsonderzoek). Ook zijn zij opgeleid voor het maken van een hartfilmpje, het verrichten van een geheugentest en het doen van vaatonderzoek.

Ketenzorg

Als uw diabetes heeft, of een verhoogd risico heeft op hart en vaatziekten, wordt u aangeboden deel te nemen aan onze ketenzorg. Dit betekent dat deze zorg gestandaardiseerd is in de hele regio: er bestaan een vast controle moment waarbij, bijvoorbeeld, uw nierfunctie, bloedsuiker en cholesterol bepaald worden. Ook wordt uw bloeddruk in de gaten gehouden.

Psychologische zorg

In de praktijk zijn een POH-GGZ en een POH-GGZ jeugd aanwezig. De POH GGZ jeugd geeft begeleiding en behandeling bij psychologische problemen bij kinderen t/m 18 jaar. De POH-GGZ geeft begeleiding, behandeling en eventueel een doorverwijzing naar specialistische psychologische zorg. De huisarts kan u doorsturen naar hen, maar heeft frequent overleg met de POH-GGZ en POH-GGZ jeugd.

Niet verschijnen op afspraak

Onze huisartsenpraktijk is een drukke praktijk. Wij streven ernaar iedereen op korte termijn te kunnen zien op het spreekuur, als dit nodig is. Als u onverwacht niet verschijnt op het spreekuur gaat dit ten koste van anderen die in u plek gezien hadden kunnen worden. Omdat dit steeds meer frequent plaatsvindt, brengen wij kosten in rekening bij niet verschijnen zonder afbellen. U krijgt van ons een factuur thuis. De kosten hiervan bedragen:

  • Consult huisarts – 15 euro
  • Dubbel consult huisarts – 25 euro
  • Consult assistente – 15 euro
  • Consult POH somatiek (ketenzorg) – 25 euro
  • Longfunctietest – 50 euro
  • Consult POH-GGZ/ POH-GGZ jeugd – 25 euro
Overige consulten

Mocht u een rijbewijskeuring bij de eigen huisarts willen laten uitvoeren is dit mogelijk. Ook als u familie over de vloer heeft die acute gezondheidsproblemen ervaren, kunt u om een consult vragen. De voorwaarde is wel dat de familieleden geen huisarts in de regio hebben waar zij gezien kunnen worden. De kosten voor deze consulten zijn:

  • Rijbewijskeuring – 70 euro
  • Consult passant – 30 euro

De gelden dienen na het consult afgerekend te worden bij de assistente. U krijgt een betalingsbewijs mee.
De consult passant kosten kunt u vaak declareren bij de zorgverzekeraar.

Waarneemregeling

Voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend kunt u terecht bij de:

Huisartsenpost Ruwaard
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

0181 62 70 55

Huisartsenpost Ruwaard is geopend op werkdagen van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur. In het weekeinde van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur.

Klachten

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen

Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, waarnemer of POH die binnen de praktijk werkzaam is.

Indienen van de klacht bij de Huisartsenpraktijk

Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit schriftelijk in een gesloten envelop te richten aan de huisarts . Wij nemen dan uw klacht in behandeling.

Advies en bijstand door de afdeling informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg(IKG)

De IKG kan informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt en adviseren waar u met uw klachten terecht kunt. Een medewerker van het IKG kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en maakt onderdeel uit van het Regionaal Patiënten/Consumentenplatform. In Zuid-Nederland bestaan meerdere IKG`s. Alle IKG`s zijn telefonisch bereikbaar via 0900-2437070 of via www.zorgbelang-nederland.nl

Indienen van de klacht bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of niet van toepassing zijn op uw specifieke situatie. U kunt dan uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.skge.nl.

Klachten over de Huisartsenpost Spijkenisse

De Huisartsenpost Spijkenisse maakt onderdeel uit van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond (CHPR). De CHPR kent een eigen klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u op www.chprijnmond.nl.

Contact formulier

Heef u een vraag gebruik dan onderstaand formulier.

Let op!

  • Bij spoed altijd telefonisch contact opnemen
  • Dit formulier is niet bestemd voor chatverkeer en niet voor het maken van afspraken

Wij streven ernaar uw mail binnen 3 werkdagen te verwerken