Scroll Top
Beverveen 503, 3205 AG Spijkenisse

Starten met het LSP

Wat is het Landelijk Schakelpunt (LSP)?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) regelt het verkeer van berichten tussen zorgaanbieders en zorgverleners. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten is hierop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Wat doet het LSP?

Als het nodig is voor een behandeling én als de patiënt toestemming heeft gegeven, kunnen zorgaanbieders via het LSP medische gegevens bekijken. Het gaat dan om de belangrijkste gegevens uit jouw dossier bij de huisarts en een overzicht van de medicijnen die je gebruikt. Verder houdt het LSP bij:

 • Waar patiëntgegevens beschikbaar zijn
 • Welke gegevens zijn opgevraagd
 • Wie patiëntgegevens heeft opgevraagd

Bij het LSP worden geen medische gegevens opgeslagen. De medische gegevens blijven in het dossier bij de huisarts of bij de apotheek.

Zorgverleners mogen alleen gegevens delen als je daarvoor toestemming geeft. Je kunt deze toestemming zelf regelen via de website https://www.volgjezorg.nl. Of door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij jouw huisarts en apotheek. Hier kun je ook zien aan welke zorgverleners je toestemming hebt gegeven om jouw medische gegevens te delen. Via het inzage-overzicht kun je zelf zien welke zorgverleners in jouw gegevens hebben gekeken. Ook kun je daar zien welke gegevens ze hebben bekeken.

Voordelen LSP
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kun je terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost (HAP). Dan is het belangrijk dat die zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, apotheker of medisch specialist) jouw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van jouw medische situatie en krijg je de juiste zorg. Die inzage van medische gegevens verloopt via het LSP.

Drie voordelen:

 • Artsen en apotheken in een andere regio of provincie kunnen zo ook de laatste belangrijke informatie over jou bekijken.
 • De meest recente informatie is altijd beschikbaar, als dat nodig is.
 • De informatie is gemakkelijk voor jouw zorgverleners beschikbaar en het zorgnetwerk is goed beveiligd.
Hoe is mijn privacy gewaarborgd bij het Landelijk Schakelpunt?

Ter bescherming van jouw privacy zijn bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) de volgende maatregelen genomen:

 • Er worden hoge eisen gesteld aan de beveiliging van het LSP. Om te voorkomen dat patiëntgegevens op straat komen te liggen, wordt er gewerkt met een besloten en beveiligd netwerk voor de zorg. De communicatie tussen zorgverleners gaat dus niet via het internet. Ook aan de systemen van de zorgverleners die op het netwerk zijn aangesloten worden zeer hoge eisen gesteld.
 • Zorgverleners mogen jouw medische gegevens alleen inzien als er een behandelrelatie is en als het nodig is voor jouw behandeling. Bovendien moet jouw zorgverlener altijd eerst jouw toestemming vragen voordat jouw gegevens worden aangemeld bij het LSP.
 • Huisartsen, apotheken en medisch specialisten kunnen via het LSP alleen gegevens inzien over de door de apotheek verstrekte medicatie. Huisartsen op de huisartsenpost kunnen ook een samenvatting van het dossier van jouw huisarts raadplegen. Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen of bedrijfsartsen kunnen jouw gegevens niet inzien. Ook zorgverzekeraars hebben geen toegang tot het LSP en kunnen geen gegevens aanmelden en opvragen.
 • Als een zorgverlener gegevens opvraagt, wordt dat vastgelegd. Zo kan worden gecontroleerd of zorgverleners rechtmatig gegevens hebben opgevraagd. Als zij daartoe niet gerechtigd blijken te zijn, is het aan de toezichthouders van de Autoriteit Persoonsgegevens en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daartegen op te treden.
 • Je kunt zelf zien welke zorgverleners welke soort gegevens over je hebben aangemeld en opgevraagd via www.volgjezorg.nl.
 • Zorgverleners kunnen jouw medische gegevens alleen opvragen als zij een speciale pas gebruiken. Met deze pas wordt vastgesteld wie de zorgverlener is en welke rechten hij heeft voor het opvragen van gegevens.